თბილისის დიდ ნაწილს ელექტროენერგია არ მიეწოდება - რას აცხადებენ "თელასში"?

თბი­ლი­სის მნიშ­ვნე­ლო­ვან ნა­წილს ელექტრო­ე­ნერ­გია არ მი­ე­წდე­ბა, ვცა­დეთ "თე­ლას­ში" გაგ­ვერ­კვია, რა გახ­და ამის მი­ზე­ზი?

"ჩვე­ნი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, დე­და­ქა­ლა­ქის ნა­ხე­ვარს არ მი­ე­წო­დე­ბა დენი. სის­ტე­მი­დან შე­უ­წყდა ჩვენს ქვე­სად­გუ­რებს მო­წო­დე­ბა. მი­ზე­ზი არ ვი­ცით, სა­ხელ­მწი­ფო ელექტრიოსის­ტე­მამ უნდა გვი­თხრას, რა გახ­და დე­ნის მო­წო­დე­ბის შე­წყვე­ტის მი­ზე­ზი",- გა­ნაუცხადა ,,ამბები.ge"-ს ,,თე­ლა­სის“ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის დე­პარ­ტა­მენ­ტის უფ­როს­მა ვა­ლე­რი ფან­ცუ­ლა­ი­ამ.