„100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს“ ფარგლებში 160 მლნ ლარის ღირებულების სახელმწიფო ქონება გაიყიდა

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აგრძელებს დაჩქარებული პრივატიზაციის პროცესს. მიმდინარე წელს, განახლებული სახელმწიფო პროგრამა „100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს“ ფარგლებში, სააგენტომ კერძო სექტორს ჯამში 200 მლნ ლარზე მეტი საწყისი ღირებულების 308 ობიექტი შესთავაზა, მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები და სახელმწიფო საწარმოები. დღეის მდგომარეობით ელექტრონულ აუქციონებზე ვაჭრობა 161 ობიექტზე შედგა, რომელთა საწყისი ფასი 101,984,700 ლარი იყო, ხოლო მაღალი კონკურენციის პირობებში აუქციონების საბოლოო შედეგმა 160 მლნ ლარი შეადგინა. გაყიდული ქონების ღირებულება საწყის ფასთან შედარებით 58 პროცენტით გაიზარდა. გაიყიდა შპს ,,თბილისის N1 სტომატოლოგიური პოლიკლინიკის’’ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული 100%-იანი და შპს ,,ჭიათურის ავტოსადგურის’’ 49%-იანი წილები.

„სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია. ყველა დაინტერესებულ პირს თანაბარი შესაძლებლობა ჰქონდა ყოველგვარი ბიუროკრატიული პროცედურების გარეშე მონაწილეობა მიეღო მიმდინარე ელექტრონულ აუქციონში და მოკლე დროში გამხდარიყო სახელმწიფო აქტივის მესაკუთრე.

სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო აქტიურად აგრძელებს ბიზნეს სექტორისთვის საინვესტიციოდ მიმზიდველი სახელმწიფო ქონების შეთავაზებას. ამ ეტაპზე ელექტრონულ აუქციონებზე გამოტანილია 100 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების 147 ობიექტი, საიდანაც 8 სახელმწიფო საწარმოა.

სააგენტოს ვებ-გვერდზე განთავსებულ საპრივატიზებო რუკას მუდმივად ემატება ახალი შეთავაზებები, მათ შორის სამრეწველო, ტურისტული, სოფლის მეურნეობის და ლოგისტიკური მიზნებისთვის საჭირო ობიექტები“, - აღნიშნულია სააგენტოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

მიმდინარე ელექტრონული აუქციონები იხილეთ ბმულზე - https://bit.ly/3ps8WzG