სასტუმროები და რესტორნები მხოლოდ ფიქსირებულ გადასახადებს უნდა იხდიდნენ

ბოლო დროს ხშირად ვისმენთ საგადასახადო შეღავათების შესახებ ინიციატივებს, ზოგი მათგანი გონივრულია, ზოგი კი შედეგს ნაკლებად გამოიღებს.

ზოგადად, საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქება (თუ არ ჩავთვლით მიმზიდველი საინვესტიციო გარემოს შექმნას) იმ შემთხვევაში უნდა მოხდეს, როდესაც მთავრობა არაეფექტურად გეგმავს და ხარჯავს ბიუჯეტს და არსებობს იმის მოლოდინი, რომ გადასახადის გადამხდელები - იურიდიული და ფიზიკური პირები -ბიუჯეტში გადასახდელ თანხებს უფრო ეფექტურად განკარგავენ და დააბანდებენ. ლოგიკა მარტივია - კაპიტალი იმათ ხელში უნდა აღმოჩნდეს, ვინც მას გაამრავლებს - მოგვითხრობს გიორგი ბალესიაშვილი, „ქუდოს ჯორჯიას“ თანადამფუძნებელი.

რა ტიპის კომპანიებს უნდა შეეხოთ საგადასახადო შეღავათები?

ჩემი აზრით, ჩვენი ქვეყანა მაქსიმალურად უნდა იყოს გადასახადების შემცირებისკენ მიმართული, გრძელვადიანი სტრატეგია სწორედ საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქებას უნდა უკავშირდებოდეს, სხვაგვარად ვერ შევქმნით მიმზიდველ საინვესტიციო გარემოს. საგადასახადო განაკვეთების შემცირება სწრაფად ვერ მოხდება, რეფორმას ეტაპობრივი ხასიათი უნდა ჰქონდეს და ინდუსტრიების ჭრილში იქნას განხილული.

ყველა ვთანხმდებით და პრაქტიკამაც უკვე აჩვენა, რომ ტურიზმი საქართველოს ეკონომიკისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა, ამიტომ ტურისტულ ბიზნესს კიდევ უფრო მეტად უნდა შეეწყოს ხელი.

დღევანდელ რეალობაში, რესტორნებს და სასტუმროებს (ჰორეკა სექტორს) ძალიან უჭირთ არსებული საგადასახადო ტვირთის ზიდვა, ამიტომაც ეძებენ სხვადასხვა გზებს გადასახადებისგან თავის ასარიდებლად. დღეს არსებული საგადასახადო რეჟიმის გაგრძელების შედეგად, უმეტესი მათგანი უბრალოდ გადეფოლტდება.

რა უნდა ქნას ამ შემთხვევაში ჰორეკა სექტორმა? იმუშავოს მხოლოდ სახელმწიფოსთვის და გადასახადებისთვის? და იმაშიც კი არ არის დარწმუნებული, რომ გადახდილი გადასახადები საბოლოოდ ბიზნესს მოხმარდება. კოვიდ პანდემიის დროს ბევრმა კომპანიამ შეწყვიტა ფუნქციონირება, რაც, სხვა ფაქტორებთან ერთად, სახელმწიფოს მხრიდან ნაკლები მხარდაჭერით უნდა აიხსნას.

რესტორნები და სასტუმროები მხოლოდ ფიქსირებულ გადასახადებს უნდა იხდიდნენ! - გონივრული კრიტერიუმების მიხედვით და აღნიშნული გადასახადებიც შეღავათის მიმცემი უნდა იყოს, ასეთ შემთხვევაში ჰორეკა სექტორს მეტად გაუმარტივდება გადასახადების ადმინისტრირება, საგადასახადო ტვირთი შეუმსუბუქდება, ხოლო შემოსავლების სამსახურს, ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე შეეძლება მათი კონტროლი - განმარტავს გიორგი ბალესიაშვილი.

ამ ეტაპზე ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის სახეები შეზღუდულია (თონე, სალონები და სოლარიუმები, ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება და რემონტი), აუცილებლად უნდა გაიზარდოს აღნიშნული საქმიანობების სია და შეიცვალოს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის შესაბამისი მოთხოვნები, მაგალითად ის, რომ - ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც არ არის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი - აცხადებს გიორგი ბალესიაშვილი.