შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით, მალფუჭებად ტვირთებზე ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის ახალი სისტემა დაინერგა

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის ინიციატივით, მალფუჭებად ტვირთებზე ინფორმაციის ელექტრონული გაცვლის ახალი სისტემა დაინერგა. როგორც შემოსავლების სამსახურში განმარტავენ, ეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტოს საპატრულო პოლიციის პატრულ-ინსპექტორებს შესაძლებლობას აძლევს ელექტრონულ რეჟიმში გადაამოწმონ და მოიძიონ ინფორმაცია კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალების მიერ, მალფუჭებად/პრიორიტეტული ტვირთის (ხილის, ბოსტნეულის და ა.შ.) არსებობის თაობაზე და უზრუნველყონ მათი შეუფერხებელი გადაადგილება.

ამასთან, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მხარდაჭერით, ქართული პროდუქციის ექსპორტის ხელშეწყობის მიზნით, დაინტერესებული კომპანიების წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ეძლევათ, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით მიიღონ მათთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საბაჟო პროცედურებთან, კერძოდ: დისტანციურ-ელექტრონულ სერვისებთან, სასაქონლო კოდების დადგენასთან, ნებართვა/სერთიფიკატის საჭიროების განსაზღვრასთან და საბაჟო გადასახდელებთან დაკავშირებით. მათ ასევე, აქვთ შესაძლებლობა კახეთში, რეგიონიდან გაუსვლელად (მათ შორის გურჯაანში) "ერთი ფანჯრის პრინციპით“ სწრაფად და მარტივად ისარგებლონ ყველა სახის საბაჟო პროცედურით, მიიღონ წარმოშობის სერტიფიკატი ყოველგვარი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე.

შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით, ბოლო 2 თვის მონაცემებით, მებაჟე-ოფიცრების მიერ, ხილის ექსპორტზე სულ გაფორმებულია 2064 საბაჟო დეკლარაცია, მათ შორის, ქალაქ გურჯაანში - 713. ამავე პერიოდში, საბაჟო დეპარტამენტის მიერ გაცემულია - 1136 წარმოშობის სერტიფიკატი (ქართული ხილის ექსპორტზე), საიდანაც 740 გაცემულია გურჯაანში, დროებით განთავსებულ საბაჟო გაფორმების ორგანოში.

გარდა ამისა, წარმოშობის სერტიფიკატის გაცემისათვის განაცხადი და საჭირო დოკუმენტაცია შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან შეიძლება წარდგენილი იქნეს ელექტრონული ფორმით. ატვირთვის დროს თუ გადამხდელის მიერ, მითითებული იქნება მალფუჭებადი/პრიორიტეტული (მაგალითად: ხილის/ბოსტნეულის შემთხვევაში) საქონელი, ტვირთი მოხვდება პრიორიტეტულ რიგში, მებაჟე ოფიცრის მიერ უმოკლეს ვადაში გაიცემა წარმოშობის სერტიფიკატი და მოხდება გადამხდელის ინფორმირება აღნიშნულის შესახებ.

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, ფიტოსანიტარიულ სერტიფიკატს საბაჟო კონტროლის ზონებში, 24- საათიან რეჟიმში გასცემს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სერტიფიკატის გაცემისათვის აუცილებელია:

ა) ანალიზისათვის ნიმუშის აღება;

ბ) დამუშავება.

ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი გაიცემა ფიტოსანიტარიული პროცედურების განხორციელების საფუძველზე, იმპორტიორი ქვეყნის ფიტოსანიტარიული მოთხოვნების გათვალისწინებით.

ქართული წარმოშობის საქონელი ევროკავშირში, თურქეთის რესპუბლიკაში, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის (დსთ) ქვეყნებში, ასევე ჩინეთში, EFTA-ს სახელმწიფოებსა (ისლანდია, ლიხტენშტაინის სამთავრო, ნორვეგიის სამეფო და შვეიცარიის კონფედერაცია) და გაერთიანებულ სამეფოში იმპორტისას ისარგებლებს საგადასახადო შეღავათით (პრეფერენციით) საქონლის პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიკატის წარდგენისას.