ტირიფონის არხის რეაბილიტაციის შედეგად, გორის ოთხი სოფელი წყლით უზრუნველყოფილი იქნება

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია ტირიფონის სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციას ახორციელებს.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, არხის რეაბილიტაციის შედეგად, გორის მუნიციპალიტეტის 4 სოფლის - ზემო და ქვემო სობისის, ზეღდულეთისა და ქვემო ახალსოფელის 2000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი იქნება წყალუზრუნველყოფილი, რითაც 5000 მოსახლე ისარგებლებს.

რეაბილიტაცია უტარდება მაგისტრალური არხის 9387 მ სიგრძის მონაკვეთს (სოფ. მეჯვრისხევიდან-ბერშუეთამდე). არხი იწმინდება მცენარეული საფარისა და დანალექი გრუნტისაგან. პროექტით დაგეგმილია, დაზიანებული უბნების მოპირკეთება, ჩამქრობი ჭის და სარეგულაციო კვანძის მოწყობა, მწყობრიდან გამოსული ჰიდროტექნიკური ნაგებობის აღდგენა.

მიმდინარე სამუშაოები დღეს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორის მოადგილემ, ირაკლი სირაძემ დაათვალიერა. ტიროფონის მაგისტრალური არხის რეაბილიტაცია მიმდინარე წლის სექტემბერში დაიწყო და 2015 წელს დასრულდება. სამუშაოების ღირებულებაა 800 ათასი ლარი. საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სარწყავი სისტემების მოდერნიზაციის ფარგლებში, შიდა ქართლში, დღეის მდგომარეობით, სარეაბილიტაციო სამუშაოებს 10 ობიექტზე ახორციელებს.