„მაკროსტაბილურობისთვის გვჭირდება ქვეყნის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება და  საგარეო მოწყვლადობის შემცირება"

მაკროსტაბილურობისთვის გვჭირდება ქვეყნის ფისკალური მდგრადობის შენარჩუნება და საგარეო მოწყვლადობის შემცირება, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრმა, ლაშა ხუციშვილმა ფინანსთა სამინისტროს 10-წლიანი გეგმის წარდგენისას განაცხადა.

მან ყურადღება გაამახვილა ბიზნესის როლზე ეკონომიკურ ზრდაში და აღნიშნა, რომ სტაბილური მაკროეკონომიკური გარემოსთვის, აუცილებელია სწორი სტიმულის მიცემა კერძო სექტორისთვის.

„გლობალური კრიზისის მიუხედავად, ჩვენ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის დაზიანების გარეშე, შევძელით პანდემიაზე სათანადო პასუხის გაცემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეკონომიკური აღდგენის პროცესების სწრაფად დასაწყებად. დღეს ჩვენი ამოცანაა ბიუჯეტის დეფიციტის ნორმალიზაცია და ვალის მაჩვენებლის შემცირება. 2026 წლისთვის მთავრობის წმინდა ვალს შევამცირებთ 45 პროცენტამდე, 2030 წლისთვის 40 პროცენტზე დაბლა, ხოლო დეფიციტს - 2 პროცენტამდე. ეს არის ჩვენი გრძელვადიანი სტრატეგიული სამიზნე მაჩვენებლები“, - განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა.

მან ასევე აღნიშნა, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაჩვენებელი 12 პროცენტიდან, 5.5 პროცენტამდე შემცირდა.

„გამოწვევად რჩება მთავრობის ვალში უცხოური ვალუტის მაღალი წილი და საფინანსო სექტორში დოლარიზაცია. 2026 წლისთვის ჩვენი სამიზნე მაჩვენებლებია: მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის შემცირება 4 პროცენტამდე, უცხოური ვალუტის ვალის წილის შემცირება მთლიან ვალში 65 პროცენტამდე, დოლარიზაციის შემცირება 45 პროცენტამდე“- განაცხადა ლაშა ხუციშვილმა.