საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 11.2 მლრდ ლარს მიაღწია

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2014 წლის პირველი დეკემბრისათვის 11.2 მლრდ ლარს მიაღწია, რაც 461.8 მლნ ლარით, ანუ 4.3 პროცენტით მეტია მიმდინარე წლის პირველი ნოემბრისათვის არსებულ მაჩვენებელზე.

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, ნოემბერში, წინა თვესთან შედარებით, ადგილი ჰქონდა მოთხოვნამდე დეპოზიტების ზრდას 203.2 მლნ ლარით, ანუ 4.2 პროცენტით და ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 258.6 მლნ ლარით, ანუ 4.4 პროცენტით. დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის პირველი დეკემბრისათვის 59.84 პროცენტი შეადგინა - 0.34 პროცენტული პუნქტით მეტი პირველი ნოემბრის მდგომარეობასთან შედარებით.

ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 5.8 პროცენტი შეადგენა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე - 8.2 პროცენტი, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე - 4.9 პროცენტი.

უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში აშშ დოლარის წილმა 81.9 პროცენტი, ხოლო ევროს წილმა 15.8 პროცენტი შეადგინა.