ნოემბერში ეკონომიკური ვარდნა აღინიშნა

სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ნოემბრის თვის ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასებას აქვეყნებს.

”საქსტატის” მონაცემებით, 2014 წლის ნოემბერში წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა -0,5 პროცენტი შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ანალიზის საფუძველზე 2014 წლის პირველი თერთმეტი თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 5,0

პროცენტი შეადგინა.