გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციას აგრძელებს

სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სარწყავი და სადრენაჟე სისტემების რეაბილიტაციას განაგრძობს.

სოფელ გიორგიწმინდას სარწყავი წყლით უზრუნველსაყოფად, კომპანია ქვემო სამგორის სარწყავი სისტემის მარცხენა მაგისტრალური არხის გ-9, მისი მეორე და სხვა რიგის გამანაწილებლების და შიდასამეურნეო ქსელის რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროექტით დაგეგმილია არხზე არსებული ჰიდროტექნიკურ ნაგებობების რეაბილიტაცია, რომლის შედეგად, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 2124 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი გახდება წყალუზრუნველყოფილი. აღნიშნული ფართობით 6000 მოსახლე ისარგებლებს.

მიმდინარე სამუშაოები დღეს საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიის დირექტორის მოადგილემ ზვიად მანდარიამ დაათვალიერა. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კომპანიამ მიმდინარე წელს დაიწყო და 2015 წელს დასრულდება. პროექტის ღირებულებაა 4 499 999 ლარი.

საქართველოს გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანია სამელიორაციო სისტემების მოდერნიზაციის ფარგლებში, კახეთში სარეაბილიტაციო ღონისძიებებს 3 ობიექტზე ახორციელებს, ხოლო საქართველოს მასშტაბით სარეაბილიტაციო სამუშაოები ერთდროულად 35 ობიექტზე მიმდინარეობს.