საქართველოში 2023 წლიდან ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირება სავალდებულო იქნება

2023 წლიდან საქართველოში ალკოჰოლიანი სასმელების სერტიფიცირება სავალდებულო იქნება.

ცვლილებები "ვაზისა და ღვინის" შესახებ კანონში მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება, რომელიც აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა.

საკანონმდებლო ცვლილებებზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ ლევან მეხუზლამ ისაუბრა.

ღვინის კატეგორიებს ემატება ახალი - "დეალკოჰოლიზებული ღვინო", რომლის წარმოებისთვისაც დაშვებული იქნება შესაბამისი ტექნიკა, აღიარებული ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ.

შემდეგი ცვლილება ეხება რეგულირების ახალი ობიექტის დამატებას, რაცაა ღვინისეული სასმელი, ანუ ღვინის ბაზაზე დამზადებული სასმელი.

მნიშვნელოვანი ცვლილება ეხება ადგილობრივ ბაზარზე ღვინის სავალდებულო სერტიფიცირებას, რომელიც 2023 წლის იანვრიდან შემოდის.

"ეს ადგილობრივი ბაზრის მეტი კონტროლის საშუალებას მოგვცემს. კანონში შეტანილი ცვლილებით ღვინის ეროვნულ სააგენტოს, შესაბამისი ორგანოების მიმართვის საფუძველზე, ტრანზიტული ტვირთების ექსპერტული ანალიზის ჩატარების უფლება ენიჭება", - განაცხადა ლევან მეხუზლამ.