ლტოლვილთა სამინისტრომ საცხოვრებელი ფართების შესყიდვის თაობაზე კონკურსის მეორე ეტაპი გამოაცხადა

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ, დევნილთა გრძელვადიანი საცხოვრებლით უზრუნველყოფის მიზნით, მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ფართების შესყიდვის თაობაზე კონკურსის მეორე ეტაპი გამოაცხადა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონკურსის დასრულების ვადად 2015 წლის 31 იანვარი განისაზღვრა.

სამინისტროს 2015 წლის საბიუჯეტო ასიგნებებიდან კონკურსისათვის გამოყოფილი მაქსიმალური ფინანსირების ზღვარი 16 მილიონი ლარის ოდენობით განისაზღვრა. კონკურსი ერთდროულად სამინისტროსა www.mra.gov.ge და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს www.procurement.gov.ge ოფიციალური ელექტრონული გვერდების საშუალებით გამოცხადდა. საკონკურსო კომისიის 2014 წლის 29 დეკემბრის გადაწყვეტილებით, მენაშენეებისაგან საცხოვრებელი ფართების შესყიდვაზე გამოცხადებული კონკურსის პირველ ეტაპზე გამარჯვებულად გამოვლინდა შპს "სახლი დიღომშის" საკონკურსო წინადადება. აღნიშნული საკონკურსო წინადადება, დიდ დიღომში მდებარე ტერიტორიაზე დასრულებულ და ექსპლუატაციში შესულ მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლში განთავსებული ერთი სამოთახიანი და სამი ოთხოთახიანი ბინის შესყიდვას გულისხმობს.