ადგილობრივ პროდუქციასა და მომსახურებაზე ფასები 10.3%-ით გაიზარდა

სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა მიმდინარე წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდის ტენდეციები გამოაქვეყნა.

როგორც დოკუმენტიდან ირკვევა 2021 წლის მეორე კვარტალში მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორმა 10.3% შეადგინა. ანუ გამოდის, რომ ქვეყნის შიგნით წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებაზე ფასები საშუალოდ 10.3%-ით გაიზარდა. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მაჩვენებელი წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია, კერძოდ, 2020 წლის მეორე კვარტალში დეფლატორი 7.2%-ზე იყო. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ადგილობრივ პროდუქციაზე ფასების ზრდის ტემპი უკანასკნელი 3 წლის მაქსიმუმზეა. აქამდე დეფლატორის ყველაზე მაღალი დონე 2017 წლის მესამე კვარტალში იყო, კერძოდ, 10.7%

შეგახსენებთ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის დეფლატორი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის (CPI) მსგავსად ფასების ზრდის ტემპს ასახავს. თუმცა ამ ორ ინდექსს შორის განსხვავებები მაინც არსებობს, კერძოდ, მთლიანი შიდა პროდუქტი მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის შიგნით წარმოებულ საქონელსა და მომსახურებაზე ფასების ცვლილებას ასახავს, მაშინ როცა სამომხმარებლო ფასების ინდექსი არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ იმპორტირებულ პროდუქტებსა და მომსახურებაზე ფასების ცვლილების სურათს გვაძლევს.

ნოდარ სირბილაძე