მომხმარებლების უმრავლესობა ბრენდირებულ საკვებ პროდუქტზე უფრო მეტ ფულს ხარჯავს

საკვები პროდუქტების მარკეტინგის სააგენტო Foodmix Marketing Communications-ის გამოკითხვის თანახმად, მომხმარებლების 68% უფრო მეტ თანხას ბრენდირებულ პროდუქციაზე ხარჯავს.

კვლევის ფარგლებში, სააგენტომ რეგულარული პროდუქტის 1000-ზე მეტი მყიდველი გამოკითხა, რომლებიც Z (18-დან 24 წლამდე) და X (41-55 წლების) თაობას, ასევე, მილენიალებსა (25-40 წლების) და Baby boomers-ის ანუ 56-75 წლების თაობას განეკუთვნებოდნენ. მიზნობრივ ჯგუფებს წარმოადგენდნენ ოჯახები, რომლებიც ყოველკვირეულად ახალ პროდუქტებზე, სულ ცოტა, 25 დოლარს ხარჯავენ.

ძირითადი დასკვნა მოიცავს იმის გამოაშკარავებას, რომ მომხმარებელთა ნახევარზე მეტი, საკვები პროდუქციის განყოფილებაში, არაბრენდირებული პროდუქტების ნაცვლად, აუცილებლად ცალკეული ბრენდების პროდუქციას ყიდლობს. კვლევის შედეგებმა, ასევე, გამოავლინა პოპულარული თვალსაზრისის სიმცდარე, თითქოს ახალგაზრდა თაობა ბრენდებით ნაკლებად გატაცებულია. სინამდვილეში ბრენდების მიმართ სიახლოვე თაობიდან თაობამდე იზრდება.

X და Baby boomers-ის თაობის თითქმის ნახევარი აუცილებელ პირობად მიიჩნევს, რომ ახალი პროდუქტები, რომლებსაც ისინი ყიდულობენ, უნდა იყოს ბრენდირებული. მილენიელებისა და Z თაობის ორი-მესამედიც ბრენდირებულ ახალ პროდუქტს უფრო შეიძენს.

Foodmix-ის კვლევამ აჩვენა, რომ მდგრადი ისტორიის მქონე ბრენდები მომხმარებლების ნდობასა და ჩართულობას იწვევენ, რადგან პროდუქტზე სინამდვილეს ადვილად აზიარებენ. საუბარია ბრენდის მიმართ პროპაგანდისა და სიყვარულის მასტიმულირებელ ძირითად ატრიბუტებზე და არა კომპანიის ზოგად განცხადებაზე.

„ჩვენ შევასრულეთ საშინაო დავალება, რომ ინდუსტრიისთვის ახალი პერსპექტივა გაგვეჩინა. ეს კვლევა დაასრულებს კამათს იმაზე, არის თუ არა ბრენდირება მნიშვნელოვანი. კვლევის შედეგად განვსაზღვრეთ, რომ მომხმარებლები გაცილებით მეტ პროდუქტს შეიძენენ იმ ბრენდებისგან, რომლებიც მათ ნამდვილ და მდგრად ისტორიას უზიარებენ. მომხმარებლებმა ნათლად გაგვაგებინეს, რომ ბრენდები, რომლებიც უყვართ, ცოტაა და მათ უფრო მეტის ნახვა სურთ,“ - აცხადებს Foodmix-ის აღმასრულებელი დირექტორი, დენ ო’კონელი.

მომხმარებელთა, თითქმის, 60% აღიარებს, რომ „უყვარს“ ახალი პროდუქტის ბრენდი, თუმცა იქვე ვეღარ იხსენებენ მეორე ბრენდს, რომელთანაც შესაძლოა, ასეთივე ემოციური კავშირი აქვს.

მოამზადა ლადო სულაბერიძემ