საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს მოქალაქეებმა დოკუმენტები ონლაინ სერვისის მეშვეობით მიიღეს

სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახურის საშუალებით 2014 წლის განმავლობაში, საზღვარგარეთ მყოფმა საქართველოს 4 555-მა მოქალაქემ სხვადასხვა სახის დოკუმენტი სახლიდან გაუსვლელად მიიღო.

სერვისების განვითარების სააგენტოს ინფორმაციით, 2014 წელს დისტანციური მომსახურების სამსახური 81 654 მოქალაქეს მოემსახურა. სამსახურმა ელექტრონული ფორმით მიიღო 4 555 განცხადება. 47 171 მოქალაქეს გაეწია სატელეფონო, 18 264 მოქალაქეს – სკაიპით, ხოლო 11 664 მოქალაქეს - ონლაინ კონსულტაცია.

აღნიშნულ პერიოდში დისტანციური მომსახურების სამსახურს უცხოეთში მყოფი პირები ყველაზე ხშირად საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მიღების მიზნით მიმართავდნენ. ამავე სამსახურის მეშვეობით 2014 წელს 240 ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოებების არარსებობის შესახებ ცნობა გაიცა, რომელსაც საზღვარგარეთ დაქორწინების მსურველი საქართველოს მოქალაქეები იყენებენ. გარდა ამისა, 273-მა მოქალაქემ დაბადების განმეორებითი მოწმობა, ხოლო 95-მა მოქალაქემ ქორწინების განმეორებითი მოწმობა მიიღო ქვეყნიდან და სახლიდან გაუსვლელად. 2014 წელს 1375 ადამიანი დისტანციური მომსახურების სამსახურის საშუალებით დადგა საკონსულო აღრიცხვაზე, ხოლო 243-მა მოქალაქემ ისარგებლა ყალბი დოკუმენტების შესწორების მიზნით გამოცხადებული ამნისტიით და მიიღო დოკუმენტები შესწორებული მონაცემებით.

დისტანციური მომსახურების სამსახური საზღვარგარეთ მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს ონლაინ სერვისს სთავაზობს. ამ სერვისით შესაძლებელია სასურველი მომსახურების სახლიდან გაუსვლელად მიღება. მოქალაქეებს განცხადების შევსება სერვისების განვითარების სააგენტოს ვებ გვერდის www.sda.gov.ge-ს საშუალებით შეუძლიათ. სერვისების განვითარების სააგენტოს დისტანციური მომსახურების სამსახური 24 საათის განმავლობაში მუშაობს.