როგორი იყო 2021 წელს ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი საქართველოსა და სამეზობლოში

საქართველოში ფასების დონის სწრაფი ტემპით ზრდა დეკემბერშიც გაგრძელდა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, 2021 წლის დეკემბერში წლიური ინფლაციის დონემ საქართველოში 13.9% შეადგინა. ცნობისათვის, 2021 წელს ფასების ზრდის ტემპი ეროვნული ბანკის მიზნობრივ დონეს მნიშვნელოვნად აღემატებოდა. შეგახსენებთ, რომ ეროვნული ბანკის ინფლაციის მიზნობრივი დონე 3%-ს შეადგენს.

რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს, 2021 წლის დეკემბერში თურქეთში ინფლაციის წლიურმა დონემ 36.1% შეადგინა. ეს მაჩვენებელი მთელი წლის განმავლობაში რეკორდულად მაღალია. არადა, უნდა აღინიშნოს, რომ თურქეთის ცენტრალური ბანკის ინფლაციის მიზნობრივი დონე საშუალოვადიან პერიოდში 5%-ს შეადგენს.

აზერბაიჯანის სტატისტიკის სამსახურს ჯერჯერობით მხოლოდ გასული წლის ნოემბრის მონაცემები აქვს გამოქვეყნებული, სადაც ჩანს, რომ ინფლაციის წლიურმა დონემ ქვეყანაში 11.1% შეადგინა. აზერბაიჯანში ინფლაციის მიზნობრივი დონე 4%-ია, გადახრის ბუნებრივი მაჩვენებელი კი ±2%- დიაპაზონში მერყეობს.

გარდა ამისა, ფასები ზრდის ტემპი მაღალია რუსეთშიც, კერძოდ, 2021 დეკემბერში წლიური ინფლაციის დონე 8.4%-ით განისაზღვრა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის ინფლაციის სამიზნე მაჩვენებელი კი 4%-ს შეადგენს.

სომხეთში ინფლაციის დონემ 7.7 შეადგინა. ამასთან, სომხეთში ინფლაციის მიზნობრივი დონე 4%-ს შეადგენს.

სამეზობლოში არსებული მდგომარეობა გვიჩვენებს, რომ ინფლაციის დონე თითოეულ ქვეყანაში ცენტრალური ბანკის მიზნობრივ მაჩვენებელს მკვეთრად აღემატება. აქვე გასათვალისწინებელია, რომ სამეზობლოში თურქეთის შემდეგ ყველაზე სწრაფად ფასები საქართველოში იზრდება.

ნოდარ სირბილაძე