”აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო”-ს აქტივები,  2015  წლის მონაცემებით 20,5%- ით გაიზარდა

ბანკის მთლიანი კაპიტალი 2015 წლის 1 -იანვრის მონაცემებით 40.7 მლნ ლარს შეადგენს.

აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკის პრესსამსახურის განცხადების მიხედვით, "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი საქართველო"-ს (IBA-Georgia) აქტივებმა , 2015 წლის -1 იანვრის მონაცემებით 145.9 მილიონილარი შეადგინა და წინა წლის პერიოდთან შედარებით (20.5 %) -ით გაიზარდა.

2014 წელთან შედარებით (IBA-Georgia)-ს საკრედიტო პორტფელი 10.3 პროცენტით გაიზარდა და 91.8 მლნ ლარი შეადგინა, ასევე გაორმაგდა ვადიანი დეპოზიტების პორტფელის მოცულობა რომელმაც 14.75 მილიონი ლარს მიაღწია.

ბანკის მთლიანი კაპიტალი 2015 წლის 1 -იანვრის მონაცემებით 40.7 მლნ ლარს შეადგენს.

(IBA-Georgia) -ს წმინდა მოგებამ 2014 წლის მონაცემების მიხედვით 2.08 მილიონი ლარი შეადგინა.

სს "აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკმა -საქართველო" -მ სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია 2006 წელს გაიარა რომელსაც 2007 წლის 7 თებერვალს , საქართველოს ეროვნულიბანკის მიერ მიენიჭა ლიცენზია და ბანკმა სრული უფლებამიიღო, საბანკო მომსახურების განხორციელებაზე .

ინფორმაციის წყარო: http://interfax.az/view/632206

R