"აიფონის" ჭკვიანი ფუნქციები, რომლებზეც შესაძლოა წარმოდგენა არც კი გქონდეთ