რატომ არავინ დაინტერესდა  დეპუტატის გამოგონებით, რომელიც გაზის გაჟონვით გამოწვეულ ტრაგედიებს თავიდან აგვაცილებდა