შემცირებული სესხები და სამსახურის გარეშე დარჩენილი 400-ზე მეტი ადამიანი - როგორ შეიცვალა მიკროსაფინანსოების ბაზარი ერთ წელიწადში
კიდევ ერთი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია გაუქმდა
რეგისტრაცია კიდევ ერთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას გაუუქმდა