1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9736 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9608 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9568 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9618 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9613 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9586 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9608 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9653 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9582 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9597 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9632 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9545 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9460 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9515 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9661 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9710 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9701 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9718 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9682 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9663 ლარი გახდა
1 აშშ დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.9701 ლარი გახდა