"ჩვენი ამოცანაა, სრულად დავნერგოთ ციფრული საბაჟოს კონცეფცია, რაც საბაჟოზე ყველა სერვისის ელექტრონული ფორმით მიწოდებას გულისხმობს"