მედიკამენტებზე ქართულენოვანი ანოტაციის მოთხოვნაზე რეგულაცია მუშავდება

"ადგილობრივი მწარმოებლები ვალდებულნი იქნებიან, მეორეულ შეფუთვას ინსტრუქციის ქართულ ენაზე ავტორიზებული თარგმანი დაურთონ"

თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია მედიკამენტების ქართულ ენაზე დართული ანოტაციით რეალიზაციის სამართლებრივი რეგულაციის შესახებ მუშაობს. ამ ეტაპზე საკითხი წინადადებების გაცვლა-გაზიარებისა და შეჯერების პროცესშია. როგორც თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე, თედო კობახიძე ამბობს, შეხვედრები ინტენსიურ ხასიათს მიიღებს და საბოლოო ჯამში, შემუშავდება მომხმარებელზე ორიენტირებული კანონპროექტი, რომელიც დასამტკიცებლად პარლამენტს წარედგინება.

თუმცა, "ჯიპისის" გენერალური დირექტორი, დავით კილაძე არათუ არ ეთანხმება ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" კანონში შესატან ცვლილებებს, არამედ კანონპროექტის მომზადების ფაქტსაც უარყოფს და მას უკვე გარკვეული ამბის ხელახლა, უსაფუძვლო კამათის ობიექტად გადაქცევის მცდელობად აფასებს. კითხვაზე - შეუქმნიდა თუ არა ფარმაცევტულ კომპანიებს გარკვეულ პრობლემებს კანონპროექტი, რომელზეც თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია მუშაობს და, ძირითადად, მედიკამენტებზე ქართული ანოტაციების თანდართვის რეგულაციებს ითვალისწინებს, დავით კილაძისგან ასეთი პასუხი მივიღეთ: ,,საკრებულო კანონპროექტს აღარ ამზადებს. დაანებეს თავი ყველაფერს, ვინაიდან საქართველოს ფარმაცევტული კანონი ისედაც ითვალისწინებს გარემოებას, რომლის საფუძველზეც ყველა აფთიაქი ვალდებულია, ჰქონდეს ქართულენოვანი ანოტაციების ბაზა. ყველა აფთიაქში ეს ბაზა კომპიუტერულად არსებობს და მომხმარებელს, მოთხოვნის შემთხვევაში, ნებისმიერ მედიკამენტზე შეუძლია ქართულენოვანი ანოტაციის მიღება. მედიკამენტის საქართველოში რეგისტრაციის მომენტში მზადდება ინსტრუქციის ქართულენოვანი ვარიანტი. ეს არის აუცილებელი პირობა. ბაზა არსებობს. მაგრამ მისი ბეჭდვა და თითოეულ კოლოფში ჩადება, ეს უკვე წარმოების პროცესია. წარმოებას აფთიაქში ვერ გამართავ".

bpn.ge საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს, თედო კობახიძეს იმის გასარკვევად დაუკავშირდა, მართლაც შეჩერდა თუ არა კანონპროექტის მომზადების პროცესი და გვაქვს თუ არა საქმე კანონმდებლობით უკვე დარეგულირებული ნორმების კოპირების მცდელობასთან. თედო კობახიძე მიიჩნევს, რომ ეს თემა ამოწურული არ არის. უფრო მეტიც. მისი აზრით, არსებულ კანონმდებლობაში მთელი რიგი ნორმები ქმედითუუნაროა და დახვეწას საჭიროებს.

,,ეს თემა ამოწურული არ არის, ვინაიდან საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია აქტიურად მუშაობს "წამლის და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ" საქართველოს კანონში ცვლილება-დამატებების შეტანის თაობაზე. დღეს მოქმედი კანონმდებლობა არ მოიცავს ქმედით მარეგულირებელ ნორმას, რომელიც შესაძლებელს გახდის ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციისას ინსტრუქციის ქართულენოვანი თარგმანის არსებობას. კანონპროექტის შემუშავების აუცილებლობა განაპირობა იმან, რომ ქართულენოვანი ანოტაციის გარეშე წამლის რეალიზაციის შემთხვევაში, მომხმარებელს შესაძლოა გარკვეული ზიანი მიადგეს. ადამიანს უნდა ჰქონდეს საშუალება, გაეცნოს შეძენილი პროდუქტის ანოტაციას, სხვა ფარმაცევტულ პროდუქტებთან მის ურთიერთქმედებას, მიღების წესს, დოზირებას, შენახვის პირობებსა და გვერდით მოვლენებს. ეს ინფორმაცია ქართულ ენაზე თუ იქნება მიწოდებული, ზიანის მომტანი რისკ-ფაქტორები შემცირდება. ჩვენს მიერ შემუშავებული კანონპროექტის მიხედვით, როგორც იმპორტიორი, ასევე ადგილობრივი მწარმოებლები ვალდებულნი იქნებიან, მეორეულ შეფუთვას ინსტრუქციის ქართულ ენაზე ავტორიზებული თარგმანი დაურთონ,”- ამბობს კობახიძე.

ფარმაცევტული კომპანიების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მომხმარებელს არსებული კანონმდებლობაც აძლევს ანოტაციის მოთხოვნის უფლებას. თუმცა, როგორც თედო კობახიძე ამბობს, საუბარია ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებულებაზე, რომელიც მხოლოდ დაშლილ პროდუქციას ეხება. ,,ეს ის საკითხია, რომელზეც ხშირად აპელირებენ. მართალია, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური საკითხთა მინისტრის ბრძანებით დარეგულირებულია მომხმარებლის მოთხოვნის შესაბამისად ფარმაცევტულ პროდუქტზე ანოტაციის გაცემის ვალდებულება, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ დაშლილ, მეორეული შეფუთვის პროდუქციას ეხება. ჯანდაცვის სამინისტროს თანამშრომლებიც აღნიშნავენ, რომ ეს ნორმა უმოქმედოა. ამ ბრძანების საფუძველზე, ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზატორები, ასევე ვალდებულნი არიან, თვალსაჩინო ადგილას განათავსონ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მოთხოვნის შემთხვევაში, მომხმარებელს შეუძლია მიიღოს ქართულენოვანი ინსტრუქცია, მაგრამ ასეთი წარწერები თითქმის არცერთ აფთიაქში არ გვხვდება", - აღნიშნავს თედო კობახიძე.

თბილისის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე არსებული ნორმის ქმედითუუნარობაზე ამახვილებს ყურადღებას და მიიჩნევს, რომ რეალურად ეს არის ნორმა ნორმისთვის, ბრძანება - ბრძანებისთვის. მიზეზად კი სანქციების არარსებობას ასახელებს. ,,ჩვენ სწორედ იმაზე ვმუშაობთ, რომ ყველაფერი კანონის დონეზე დარეგულირდეს და შესაბამის საკანონმდებლო ჩარჩოში მოექცეს. არ არსებობს არავითარი სანქცია. მოქმედებს მინისტრის ბრძანება, მაგრამ მის შეუსრულებლობაზე არანაირი სანქცია არ არის დაწესებული. თუ კანონის შეუსრულებლობაზე საჯარიმო სანქცია არ არის, ჩავთვალოთ, რომ ეს ნორმა უმოქმედოა", - განაცხადა თედო კობახიძემ.

რაც შეეხება ჯანდაცვის სამინისტროს და სხვა შესაბამისი უწყებების პოზიციას ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, თედო კობახიძე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე პროცესი სურვილის, აზრთა გაზიარების პროცესშია და კანონპროექტის საბოლოო სახის მიღებამდე, ალბათ რამდენიმე თვე იქნება საჭირო. ,,ჯერჯერობით, ვსწავლობთ, თუ როგორ აისახება ყოველივე ეს ფარმაცევტულ ბაზარზე. ერთობლიობაში უნდა გავიაროთ ყველა ის რისკ-ფაქტორი, პლუსები და მინუსები, რაც ამ ნორმის ამოქმედებამ შეიძლება წარმოშვას. ყველაფერზე მას შემდეგ შევჯერდებით, რაც საკითხებს გავივლით როგორც ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ასევე, ფარმაცევტულ კომპანიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თუმცა ჩვენთვის უმთავრესი მაინც მომხმარებლის უფლებების დაცვაა", - აღნიშნა კობახიძემ.

თბილისის საკრებულოს იურიდიული კომისიის თავმჯდომარის თქმით, ეს მისი ახირება არ არის. ამის საფუძველს მას არა მხოლოდ მედპერსონალთა განწყობა აძლევს, არამედ ისიც, რომ საქმე გვაქვს ევროკავშირისა და ევროპარლამენტის დირექტივასთან, სადაც ნათქვამია, რომ აუცილებელია, ფარმაცევტულ პროდუქტს (როგორც პირველად, ასევე, დაშლილ შეფუთვას), თან ერთვოდეს ანოტაცია ეროვნულ ენაზე.

ნონა ბურნაძე