თბილისის მერია დაზარალებულთა დასახმარებლად სპეციალურ სახაზინო კოდებსა და ანგარიშებს აქვეყნებს

თბილისის მერია სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად არსებულ სპეციალურ სახაზინო კოდებსა და ანგარიშებს აქვეყნებს. ყველას, ვისაც სურვილი აქვს დაეხმაროს სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირებს, თანხა შეგიძლიათ გადარიცხოთ შემდეგ ანგარიშებზე: ეროვნულ ვალუტაში: მიმღების ბანკი- სახელმწიფო ხაზინა;

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში; ბანკის კოდი - TRESGE22;

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი- 300773271 (სხვა მიმდინარე ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარდა).

ამერიკულ დოლარში და ევროში: 1. Intermediary: FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK, USA (USD), SWIFT CODE: FRNYUS33; ACC: 021087992 GEORG

Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI; SWIFT CODE: BNLNGE22

Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA, IBAN: GE65NB0331100001150207.

2. Intermediary: DEUTSCHE BUNDESBANK, ZENTRALE FRANKFURT AM MAIN, DE (EUR), SWIFT CODE: MARKDEFF, ACC: 5040040060, Beneficiary’s bank: NATIONAL BANK OF GEORGIA, TBILISI, SWIFT CODE: BNLNGE22, Beneficiary: MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA, IBAN: GE65NB0331100001150207.