ივლისში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა გასული წლის იმავე თვესთან შედარებით 0.2%-ით გაიზარდა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური მონაცემებით, 2015 წლის ივლისის თვეში უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით 0.2%-ით გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 49 203 ერთეული შეადგინა.

საჯარო რეესტრის სააგენტოს ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ივლისი 2011-2014 წლების იმავე თვესთან შედარებით ცალსახა ზრდით გამოირჩევა: 2011 წლის ივლისთან (39 581 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 24.3%-ით, 2012 წლის ივლისთან (44 461 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 10.7%-ით, 2013 წლის ივლისთან (44 888 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 9.6%-ით და 2014 წლის ივლისთან (49 081 ერთეული სარეგისტრაციო ტრანზაქცია) შედარებით - ზრდა 0.2%-ით. წინა თვესთან შედარებით სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობა 0.1%-ით გაიზარდა: კლება დაფიქსირდა პირველადი (1.6%-ით), ხოლო ზრდა - მეორადი (0.6%-ით) სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობაში.

მათივე ინფორმაციით, 2015 წლის ივლისის თვეში სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2010=100) დაფიქსირდა 1.169 დონეზე, რაც აღემატება წინა წლის იმავე თვის ინდექსს (1.167). აშკარაა, რომ წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით, გაიზარდა უძრავი ქონების მეორადი (1.0%-ით), ხოლო შემცირდა პირველადი (2.6%-ით) ტრანზაქციების რაოდენობა. 2015 წლის ივლისის თვეში პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ - 9 864, ხოლო მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების რაოდენობამ - 39 339 ერთეული შეადგინა; სარეგისტრაციო ტრანზაქციების თვის ინდექსი (დეკემბერი 2010=100) კი პირველადი და მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების მიხედვით შესაბამისად 0.891 და 1.269 დონეებზე დაფიქსირდა.

როგორც საჯარო რეესტრში აცხადებენ, რაც შეეხება პირველად და მეორად სარეგისტრაციო ტრანზაქციებს შორის თანაფარდობას, წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით გაიზარდა მეორადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციების წილი: მიმდინარე წლის ივლისში განხორციელებული სარეგისტრაციო ტრანზაქციების 80.0%-ს მეორადი, ხოლო 20.0%-ს - პირველადი სარეგისტრაციო ტრანზაქციები შეადგენდნენ (2014 წლის ივლისში კი - შესაბამისად 79.4% და 20.6%).