სად არის ყველაზე მაღალი ხელფასები ჩვენს სამეზობლოში

ამა თუ იმ ქვეყანაში ცხოვრების დონეზე საუბრისას, ერთ-ერთ მაჩვენებლად საშუალო ხელფასი მოჰყავთ. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რამდენიმე ყველაზე გავრცელებული პროფესიის მიხედვით, "ქართული" საშუალო ხელფასები მეზობელი ქვეყნების მონაცემებისთვის შეგვედარებინა. (თანხა მოცემულია ლარებში)

bpn