პროგრამით"აწარმოე საქართველოში" 100-ზე მეტი პროექტი განხორციელდა

პროგრამის მთავარ მიზანს მეწარმე-სუბიექტების მხარდაჭერის, ახალი საწარმოების შექმნის, არსებული საწარმოების გაფართოების ან გადაიარაღების გზით საქართველოში მეწარმეობის განვითარება წარმოადგენს.

2015 წელს პროგრამით 100-ზე მეტი პროექტი განხორციელდა. მიმდინარე წლის შედეგები იხილეთ ინფოგრაფიკაში.

bpn

bpn