სახელმწიფო საწარმოები, სადაც ხელმძღვანელს ქვეყნის პრეზიდენტზე მაღალი ხელფასი აქვს

არსებობს სახელმწიფოს კუთვნილი კომპანიები, რომელთა საქმიანობა არაეფექტურია და ამის მიუხედავად, იქ დასაქმებული ადამიანები ასტრონომიულ ხელფასებს იღებენ

"მოქმედი კანონმდებლობით, სახელმწიფო უწყებებს შეუძლიათ შექმნან საკუთარი საწარმო, რომელსაც საზოგადოება ვერ გააკონტროლებს"

მართალია, ქვეყანაში სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა წლიდან წლამდე მცირდება, მაგრამ ჯერაც არსებობს სახელმწიფოს კუთვნილი კომპანიები, რომელთა საქმიანობა არაეფექტურია და ამის მიუხედავად, იქ დასაქმებული ადამიანები ასტრონომიულ ხელფასებს იღებენ. მაგალითად, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ერთ-ერთი ბოლო კვლევის თანახმად, სახელმწიფო საწარმოების უმეტესობა მძიმე ფინანსურ მდგომარეობაშია, თუმცა, მიუხედავად ამისა, წამგებიანი საწარმოების ხელმძღვანელების ხელფასი ზოგჯერ ქვეყნის პრემიერის თუ პრეზიდენტის ხელფასსაც კი აჭარბებს...

"სახელმწიფო საწარმოების მართვისა და განკარგვის ეფექტიანობის აუდიტში", რომელიც შარშან დასრულდა, ნათქვამია, რომ ბოლო 20 წლის განმავლობაში ფუძნდებოდა ისეთი საწარმოები, რომლებსაც სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ ჰქონდათ. შედეგად, 2012 წლისთვის საქართველოში 1129 სახელმწიფო საწარმო არსებობდა. 2012 წელს კი მათი მართვისა და განკარგვისთვის შეიქმნა ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებული სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო. ამ პერიოდში დაიწყო სახელმწიფო საწარმოების ლიკვიდაცია, გაკოტრება, შერწყმა, მუნიციპალიტეტებისთვის გადაცემა და პრივატიზება. შედეგად, სახელმწიფო საწარმოების რაოდენობა 310-მდე შემცირდა, რომელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვან და მომგებიან საწარმოებს ფლობდა საპარტნიორო ფონდი, ხოლო უმოქმედო საწარმოების უმეტესობა სააგენტოს მმართველობაში დარჩა. არის კიდევ სახელმწიფო საწარმოები, რომლებიც მართვის უფლებით აქვს გადაცემული სხვადასხვა სამინისტროს და კერძო თუ იურიდიულ პირებს.

წაიკითხეთ ვრცლად "კვირის პალიტრის" 30 მაისის ნომერში

ან გახდით გაზეთის ონლაინ-ვერსიის ხელმომწერი და წაიკითხეთ სტატია სრულად

ემა ტუხიაშვილი