საქართველოში ნავთობპროდუქტების იმპორტი გაიზარდა

მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოში ნავთობპროდუქტების (ბენზინი და დიზელის საწვავი) იმპორტმა 131,0 ათასი ტონა შეადგინა, რაც 26,2 ათასი ტონით აღემატება ივნისის მაჩვენებელს.

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით,  ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 54,6 ათასი ტონა, ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა - 76,5 ათასი ტონა.

საწვავის კატეგორიების მიხედვით 2016 წლის ივლისის თვეში საქართველოში ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა: A-91 რეგულარი მარკის ბენზინი - 35,2 ათასი ტონა ანუ 64,5%; A-95 პრემიუმი მარკის ბენზინი - 18,1 ათასი ტონა ანუ 33,1%, A-98 სუპერი მარკის ბენზინი - 1,3 ათასი ტონა ანუ 2,4%. ხოლო დიზელის საწვავის იმპორტმა კატეგორიების მიხედვით მ/წლის ივლისის თვეში შეადგინა: 50PPM (ევრო დიზელი) – 73,6 ათასი ტონა ანუ 96,2%, L-62 დიზელის საწვავი - 2,9 ათასი ტონა ანუ 3,8%.

ქვეყნების მიხედვით 2016 წლის ივლისში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა განხორციელდა რუმინეთიდან - 39,2 ათასი ტონა, რაც მთელი იმპორტის 30,3%-ს შეადგენს. შემდეგ მოდიან: აზერბაიჯანი - 29,2 ათასი ტონა (22,3%), თურქმენეთი - 25,8 ათასი ტონა (19,7%), ბულგარეთი - 15,0 ათასი ტონა (11,5%), რუსეთი - 12,3 ათასი ტონა (9,4%), საბერძნეთი - 7,1 ათასი ტონა (5,4%), უკრაინა - 1,9 ათასი ტონა (1,4%).

რაც შეეხება სხვა ნავთობპროდუქტებს, მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოში იმპორტირებულ იქნა 13,9 ათასი ტონა სანავთობო ბიტუმი, რაც 2,0 ათასი ტონით აღემატება ივნისის თვის მაჩვენებელს.

ამავე პერიოდში საქართველოში საცხებ-საპოხი მასალების იმპორტმა შეადგინა 1,7 ათასი ტონა, რაც 0,1 ათასი ტონით აღემატება წინა თვის მაჩვენებელს.

2016 წლის ივლისის თვეში საქართველოში საავიაციო ნავთის იმპორტმა შეადგინა 4,2 ათასი ტონა, რაც 3,5 ათასი ტონით ნაკლებია წინა თვის მაჩვენებელთან შედარებით.