პარტიების დაფინანსების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ ცესკო-ს თავმჯდომარემ განკარგულება გამოსცა

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ პარტიების დაფინანსების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ განკარგულება გამოსცა. ”მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების” შესახებ კანონის გათვალისწინებით, პარტიის დაფინანსების უფლება ახალარჩეული პარლამენტის პირველი სხდომის გამართვის მომდევნო დღიდან წარმოიშობა. პარტიის დაფინანსების ოდენობა კი განისაზღვრება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განკარგულებით.

2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ე.წ. კვალიფიციური სუბიექტი 20 პარტია ხდება, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებას მიიღებს.

ეს არის 11 პარტია, რომელიც საბიუჯეტო თანხმებს ახლაც იღებს და მას, როგორც კვალიფიციური სუბიექტი, 9 ახალი პარტია დაემატება.

“მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” კანონის მიხედვით, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან თანხას ის პარტია იღებს, რომელიც არჩევნებში დამოუკიდებლად ან საარჩევნო ბლოკის შემადგენლობაში მონაწილეობდა და მან ან საარჩევნო ბლოკმა ბოლო საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 3% ან 3%-ზე მეტი მიიღო. (სუბიექტი თავად ირჩევს, რომელი არჩევნების შედეგების მიხედვით მიიღოს დაფინანსება).

საბიუჯეტო დაფინანსების სახით გამოყოფილი თანხა შედგება საბაზო ნაწილის, პროპორციული სისტემით არჩეული პარლამენტის წევრისათვის გამოყოფილი დანამატისა და არჩევნებზე მიღებული ხმების რაოდენობის კომპონენტისგან.

საკუთრივ საბაზო დაფინანსების ოდენობა წელიწადში 300 000 ლარია. აღნიშნული თანხა ორმაგდება იმ პარტიისა და ბლოკისთვის, რომელიც არჩევნებში ხმების 6%-ს ან მეტს მიიღებს. პარტიის მიერ მისაღები საბიუჯეტო დაფინანსების ფორმულის მიხედვით, საბაზო დაფინანსებას ემატება თანხა, რომელიც ითვლება პროპორციული სისტემით არჩეული დეპუტატების რაოდენობისა და არჩევნებში მიღებული ხმების ოდენობის მიხედვით. გარდა ამისა, დამატებით 300 000 ლარს იღებს პარტია, რომლის წევრებიც პარლამენტში ფრაქციის სახით არიან წარმოდგენილი.

“მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” კანონით დადგენილი წესის გათვალისწინებით, ამჟამად დაფინანსებას 11 პარტია იღებს და კვალიფიციური სუბიექტის სტატუსსა და დაფინანსებას 11-ვე ინარჩუნებს. ეს პარტიებია: - “ქართული ოცნება“, “კონსერვატიული პარტია“, “მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს“, “რესპუბლიკური პარტია“, “თავისუფალი დემოკრატები“, “ეროვნული ფორუმი“, “ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“, “ქრისტიან-კონსერვატიული პარტია“, “გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა“, “პატრიოტთა ალიანსი“ და “ლეიბორისტული პარტია“.

აღნიშნული პარტიებიდან ის სუბიექტები, რომელთაც 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში ხმების 3%-ზე ნაკლები მიიღეს, დაფინანსებას 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე შეინარჩუნებენ.

ამასთან, საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღებ პარტიებს ემატება - “საქართველოს პატრიოტთა ალიანსთან“ ბლოკში შემავალი პარტიები: “ტრადიციონალისტები“, “თავისუფალი საქართველო“, “თავისუფლება - ზვიად გამსახურდიას გზა“, “საქართველოს ძალოვან ვეტერანთა და პატრიოტთა პოლიტიკური მოძრაობა“ და “ახალი ქრისტიან-დემოკრატები“. კვალიფიციური სუბიექტი ხდება ბლოკ “ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიულ მოძრაობაში“ შემავალი პარტია “დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო“ და “ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან“ ბლოკში მყოფი “ევროპული საქართველო“. 8 ოქტომბრის არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, საბიუჯეტო დაფინანსების მიმღები ხდება პაატა ბურჭულაძის “სახელწიფო ხალხისთვის“ და გიორგი ვაშაძის “ახალი საქართველო“.