1-ელი იანვრიდან თამბაქოზე, ნავთობპროდუქტებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესზე კი - მოსაკრებლის ოდენობა გაიზარდა

1-ელი იანვრიდან თამბაქოს ნაწარმზე, ნავთობპროდუქტებსა და მსუბუქ ავტომობილებზე აქციზის გადასახადი, სათამაშო ბიზნესზე კი მოსაკრებლის ოდენობა გაიზარდა. „საგადასახადო კოდექსში“ შესული ცვლილებებით, ერთ კოლოფ თამბაქოზე აქციზური გადასახადი 60 თეთრით გაიზრდება. რაც შეეხება ნავთობპროდუქტებს, ბენზინის შემთხვევაში აქციზის ღირებულება ერთ ტონაზე 250 ლარიდან 500 ლარამდე გაიზრდება; დიზელზე - 150-დან 400 ლარამდე; გაზზე, 1000 კუბურ მეტრზე - 80-დან 200 ლარამდე.

ასევე იზრდება გადასახადი სათამაშო ბიზნესთან მიმართებაში. ტოტალიზატორი, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობისას მიღებული ფსონების ჯამი დაიბეგრება 10%-ით და ასევე, 30%-ით იზრდება სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი განაკვეთი მაგიდებთან დაკავშირებით.

ფინანსთა სამინისტროში ვარაუდობენ, რომ 2017 წლიდან დაგეგმილი თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის გადასახადის ზრდა, იმპორტის ნაწილობრივი შემცირების გათვალისწინებით, დამატებით 200 მლნ ლარამდე შემოსავალს იძლევა.

ასევე ფინანსთა სამინისტროს გათვლებით, ავტომობილებზე აქციზის განაკვეთის ზრდა იმპორტის ნაწილობრივ შემცირებასთან ერთად, 2017 წელს დამატებით 45 მლნ ლარის შემოსავლის მობილიზების შესაძლებლობას იძლევა.

ხოლო აქციზის გადასახადის გაზრდა ნავთობპროდუქტებზე, ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით, 2017 წლის ბიუჯეტში დამატებით 250 მლნ ლარზე მეტი შემოსავალის მომცემი იქნება.

„საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილებები მე-9 მოწვევის პარლამენტს მთავრობის ახალმა შემადგენლობამ წარუდგინა. ცვლილებები მესამე მოსმენით რამდენიმე დღის წინ დამტკიცდა.

გარდა ამისა, ახალი წლიდან მოგების გადასახადის ე.წ. ესტონური მოდელი ამოქმედდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ კომპანია/საწარმო მოგების გადასახადით მხოლოდ მოგების განაწილების შემთხვევაში დაიბეგრება, ხოლო თუ მის სრულ რეინვესტირებას მოახდენს, აღნიშნული გადასახადისგან გათავისუფლდება.