აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დავით მაკარაძე დაინიშნა

აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილედ დავით მაკარაძე დაინიშნა. დავით მაკარაძე დღემდე აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის ზედამხედველობისა და მონიტორინგის მიმართულებას ხელმღვანელობდა. დავით მაკარაძეს სამშენებლო სფეროში მუშაობის 20-წლიანი გამოცდილება აქვს. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში ის 2004 წლიდან მუშაობს. 1997-98 წლებში აჭარის ა.რ ურბანიზაციისა და მშენებლობის სახელმწიფო დეპარტამენტის არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის მთავარ სპეციალისტად და უფროსად მუშაობდა.

1998-2004 წლებში აჭარის ა.რ ურბანიზაციისა და მშენებლობის სამინისტროს განყოფილების-აჭარის არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის უფროსად მუშაობდა. 2004-2005 წლებში აჭარის ა.რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურთა კოორდინაციის სამმართველოს - აჭარის არქმშენინსპექციის უფროსის მოვალეობას ასრულებდა.

2006-2007 წლებში ქალაქმშენებლობის დეპარტამენტის არქიტექტურულ-სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურის კოორდინაციის სამმართველოს უფროსად მუშაობდა. 2007 წელს აჭარის არქიტექტურულ-სამშენებლო ინსპექციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლად მუშაობდა.

დავით მაკარაძეს ინჟინერ-ეკონომისტის მაგისტრის ხარისხი მოსკოვის მართვის აკადემიაში მიენიჭა.