ბანკების მიერ კომპანიებზე დოლარში უფრო მეტი სესხია გაცემული

საქართველოში მოქმედი კომპანიების დიდ ნაწილს სესხი უცხოურ ვალუტაში აქვს აღებული.

ბანკების მიერ რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე გაცემული სესხები 2016 წლის დეკემბრის მონაცემებით, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში გაცემულია 535.6 მილიონი; ხოლო დოლარში გაცემული სესხები 1 მილიარდი ლარის ექვივალენტია.

წყარო: ifact.ge