როგორ იბადება ღვინო - ინსტრუქცია მათთვის, ვისაც ღვინის დაყენება დამოუკიდებლად სურს

ღვინის ხარისხი პირდაპირ კავშირშია ყურძნის ხარისხთან. რაც არ უნდა ეცადოს მეღვინე, იმაზე უკეთეს ღვინოს ვერ დააყენებს, როგორი ყურძენიც გადაამუშავა, სამაგიეროდ, კარგი ყურძნისგან ცუდი ღვინის დაყენება არც ისე ძნელია.

ღვინის დაყენება იწყება ყურძნის მიღება-გადამუშავებით, რასაც მოყვება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროცესი მეღვინეობაში - დუღილი, ანუ ღვინის დაბადება. ის მიმდინარეობს, დაახლოებით, 1-დან 3 კვირამდე შუალედში (გვიანი მოსავლის ტკბილი ღვინოების ფერმენტაცია 3 თვემდე გრძელდება). წითელ ღვინოებს ჭაჭიდან მალევე ხსნიან, 4-6 დღეში, ხოლო თეთრი ღვინის დუღილი დაბალ ტემპერატურაზე შესაძლებელია 5 კვირამდეც გაგრძელდეს, რაც არომატული ნივთიერებებით მდიდარ პროდუქტს მოგვცემს. ფერმენტაციის ხანგრძლივობა უმეტესწილად დამოკიდებულია მარნის ტემპერატურაზე, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა, მით უფრო სწრაფად მიდის დუღილი და პირიქით.

ალკოჰოლური დუღილის პირველადი პროდუქტებია ეთანოლი, ანუ ეთილის სპირტი და ნახშირორჟანგი CO2, ხოლო მეორად პროდუქტებს მიეკუთვნება გლიცერინი, სხვადასხვა ორგანული მჟავები, მქროლავი მჟავები, ალდეჰიდები და ა.შ, რომლებიც მცირე რაოდენობით წარმოიქმნებიან ფერმენტაციის შედეგად. იხილეთ გაგრძელება