დიმიტრი ქუმსიშვილი - ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია საშუალებას იძლევა, გადამხდელმა თანდათან დაფაროს ვალდებულებები

ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინასაარჩევნო დაპირება იყო, რომელიც ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია , - როგორც ფინანსთა სამინისტრო იუწყება, ამის შესახებ პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა ახალი საკანონმდებლო ცვლილებების პრეზენტაციისას განაცხადა.

მისი თქმით, უქმდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იმ ქმედებებისთვის, რომლებიც რეალურად მხოლოდ საგადასახადო სამართალდარღვევას წარმოადგენს.

როგორც მან აღნიშნა, გადასახადებისაგან თავის არიდების მიმართულებით ზღვარი იზრდება - 50 000 ლარიდან 100 000 ლარამდე. განსაკუთრებით დიდი ოდენობის შემთხვევაში, ის 150 000 ლარით განისაზღვრება.

ფინანსთა მინისტრმა მოიყვანა ოფიციალური სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც, 2010-2012 წლებთან შედარებით, 2015-2016 წელს პრაქტიკულად 10-ჯერ ნაკლები პიროვნება მიეცა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში შესაბამისი მუხლით და პრაქტიკულად, სამჯერ ნაკლები საქმე აღიძრა.

„ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ გვაქვს შესაძლებლობა, აღნიშნული მუხლი უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულიდან ადმინისტრაციულ დანაშაულში გადავიტანოთ და შესაბამისად, ადამინებს მივცეთ შესაძლებლობა, რომ მათ შეასრულონ თავიანთი ნაკისრი ვალდებულებები. ასევე, უქმდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იმ ქმედებებისთვის, რომლებიც რეალურად მხოლოდ საგადასახადო სამართალდარღვევას წარმოადგენს“, - განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა.

პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაციის მიზნით, მომზადებული საკანონმდებლო პაკეტი საშუალებას იძლევა, რომ გადამხდელმა თანდათან დაფაროს ვალდებულებები, შეუფერხებლად განაგრძოს საქმიანობა და გააჯანსაღოს ბიზნესი.

„ჩვენ მათ კიდევ არაერთ საკანონმდელო ინიციატივას მოვამზადებთ, რათა გადამხდელმა საქმიანობა უფრო მეგობრულ გარემოში განახორციელოს და ნაკლები დრო დახარჯოს საგადასახადო სამსახურთან ურთიერთობაში“, - განაცხადა პირველმა ვიცე-პრემიერმა.

ფინანსთა მინისტრის განმარტებით, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ შეეხება სასაქონლო ზედნადებთან და არააქციზური საქონლის მარკირებასთან დაკავშირებულ დარღვევებს; სისხლის სამართლის დანაშაულად აღარ ჩაითვლება საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება; მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას ზედნადების მიღებაზე უარი - თუ საქონლის ღირებულების თანხა აღემატება 10 000 ლარს; აგრეთვე, სისხლის სამართალი აღარ გავრცელდება ისეთ სამართალდარღვევებზე, როგორებიცაა არააქციზური საქონლის მარკირების ნიშნის გარეშე გამოშვება, შენახვა, რეალიზაცია ან გადაზიდვა - თუ არააქციზური საქონლის ღირებულება აღემატება 2000 ლარს.

როგორც დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნა, რეალურად ეს ცვლილებები უკვე გატარებულია და საჭიროა მათი ასახვა საკანონმდებლო დონეზე.

ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო წლების განმავლობაში ამ ტიპის დანაშაულზე პატიმრობა ფაქტობრივად, აღარ გამოიყენება - თუ 2010-2011 წლებში მსგავსი სამართალდარღვევისთვის 31 პირი დააპატიმრეს, 2015-2016 წლებში არ დაფიქსირებულა არც ერთი შემთხვევა. საკანონმდებლო ცვლილებებით, ზედნადების გარეშე 10 000 ლარზე მეტი ღირებულების საქონლის ტრანსპორტირება სისხლის სამართლის დანაშაული აღარ იქნება. ამის ნაცვლად, სამართალდამრღვევი 10 000 ლარით დაჯარიმდება.