რომელი ქვეყნებიდან ხდება საქართველოს მოქალაქეების დეპორტირება ყველაზე ხშირად

საქართველოდან საზღვარგარეთ წასული მოქალაქეების დეპორტირება, ძირითადად, საბუთების მოუწესრიგებლობის, არალეგალურად ცხოვრებისა და მუშაობის გამო ხდება. ქვეყნები, საიდანაც მათ უკან აბრუნებენ ბოლო 4 წლის განმავლობაში თითქმის უცვლელია.

2016 წელს უცხოეთიდან საქართველოს სულ 3 592 მოქალაქის დეპორტირება მოხდა.  2015 წელს საქართველოს სულ 3 685 მოქალაქის დეპორტირება მოხდა. 2014 წელს უცხოეთიდან საქართველოს 4 214 მოქალაქის დეპორტირება მოხდა.

რაც შეეხება წინა წლებს, 2013 წლის მონაცემების მიხედვით, მომდევნო წლებთან შედარებით, დეპორტირებული საქართველოს მოქალაქეების რაოდენობა შედარებით დიდი იყო და 5 292-ს შეადგენდა. იხილეთ ტექსტის სრული ვერსია