ვინ და რა პირობებით შეძლებს განახლებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობას? (+ცხრილი)

საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში 1 მაისიდან დიფერენცირებული პაკეტები ამოქმედდა.

შეცვლილი პროგრამის მიხედვით, პროგრამის ფარგლებში მშობიარობა ყველა ჯგუფს უფინანსდება. ასევე, ყველა ჯგუფი დარჩა ჯანდაცვის სახელმწიფო სხვა პროგრამების (მაგ: C ჰეპატიტის, ტუბერკულოზის, დიაბეტის მართვისა და ა.შ) მოსარგებლეებად.

რაც შეეხება პროგრამაში განხორციელებულ ცვლილებებს, სოციალური მომსახურების სააგენტომ გამოაქვეყნა ცხრილი, რომელშიც გაწერილია საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მოქალაქეთა რომელი კატეგორია რა ტიპის დაფინანსებას მიიღებს.

ცხრილის სანახავად გადადით ბმულზე