"გადასახადების გაზრდა მთავრობის გადასაწყვეტი არ უნდა გახდეს!"

მართალია, კონსტიტუციის რედაქტირებულ ვარიანტში 94-ე მუხლი უცვლელად დარჩა,­ თუმცა­ "ქართული ოცნება - სოც­იალ-დემოკრატები" გეგმავენ, პროე­ქ­ტის პირველი და მეორე მოსმენისას პარლამენტში წამოჭრან საკითხი, რომ კონსტიტუციიდან ამოიღონ 94-ე მუხლი, რომლის თანახმად, ახალი­ გადასახადების­ დასაწესებ­ლ­ად რეფერენდუმი­ აუცილებელია.­

ლევან ალაფიშვილი, კონსტ­იტუციონალისტი: "საქა­რთველო გრძელვა­დიან პერსპექტივაში საჭი­როებდა სტიმულს ეკონომიკის განვითარებისთვის და თავის დროზე გადაწყდა, ეს უმაღლესი კანონით ყოფილი­ყო დაცული. ამას მოჰყვა ე.წ. თავისუფლების­ აქტი, რომელიც მთავრობას უფლებას აძლევს, დროებით შემოიღოს საგად­ასახადო რეჟიმი და სხვა. ერთი მხრივ, შეიზღუდა მთავრობა­, რომელიც საჯარო სიკეთის ყველაზე დიდი მხარჯველია, მეორე მხრივ, ბიზნესს და ინვესტორებს მიეცათ სტაბილურ გარემოში, გრძელვადიანი საქმიანობის შესაძლებლობა. ეს თავის დროზე მიღებული­ სწორი გადა­წყვეტილება იყო და კონსტიტ­უციიდან ამ რეგულაციის ამოღება არც ერთ ხელ­ისუფლებას არ დაუპირებია. მეტიც­, როცა "სოც­იალ-დემოკრატებმა" ამაზე ლაპა­რაკი დაიწყეს, ეკონომიკის მინი­სტრი შეხვდა საკონსტ­იტუციო კომისიის თავმჯდომარეს, რომელ­იც იმავდროულად პარლამენტის თავმჯდომარეა, რომ არსებული ჩანაწერი შენარჩუნებულიყო. მართლაც, კონსტიტუციის 94-ე მუხლი კონსტიტუციაში უცვლელი დარჩა,­ მაგრამ "სოციალ-დემოკრატები" პარლამენტში გააქტიურ­ე­ებას­ მაინც გეგმავენ.

პოპულისტური იყო "სოციალ-დემოკრატების" რიტორიკა, როცა ისინი ამ მუხლის ამოღების მნიშვნელობაზე საუბრობდნენ. ამბობ­დნენ, რომ ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს გადასახადების შემოღების უფლება. ცხადია, სახელმწიფოს სჭირდება შემოსავლები, მაგრამ ბიუჯეტი მხოლოდ საშ­ემ­ოსავლო გადასახადით კი არა, ძირითადად, ბიზნესიდან ამოღებული გადასახადით ივსება. უფრო გონივრული გადაწყვეტილებაა არა გადასახადების გაზრდა, არამედ ბიზნესის განვითარება. მემარცხენეებს­ ავიწყდებათ, რომ სამუშაო ადგილს სწორედ ბიზნესი ქმნის და იმავდროულად, მასთან­ დასაქმებულიც იხდის საშემოსავლოს. ამდენად, რეფერენდუმის გარეშე გადასახა­დების დაწესებისა და გაზრდის უფლების მთავრობისთვის მინი­ჭება მხოლოდ მემარცხენე შეხედულებებიდან გამომდინარე სწორი არ არის. გადასახადების გაზრდა მთავრობის გადასაწყვეტი არ უნდა გახდეს!

ემა ტუხიაშვილი

წყარო „კვირის პალიტრა"