სიგარბარის მოწყობისთვის სპეციალური ნებართვის მიღება ხდება საჭირო

სიგარბარის მოწყობისათვის სპეციალური ნებართვის მიღება ხდება საჭირო - სანებართვო მოსაკრებელის ოდენობა 15 ათასი ლარის ოდენობით განისაზღვრება.

შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს უკვე წარედგინა.

პროექტის ავტორები არიან დეპუტატები აკაკი ზოიძე და ლევან კობერიძე.