ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი დღეს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტს ყოველწლიურ ანგარიშს წარუდგენს

დღეს პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე ეროვნული ბანკის ყოველწლიურ ანგარიშს მოისმენენ. ანგარიშს კომიტეტის წევრებს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე წარუდგენს.

ეროვნული ბანკის 2016 წლის წლიური ანგარიში ფულად-საკრედიტო, სავალუტო და საზედამხედველო პოლიტიკის მიმოხილვას და აუდიტირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას მოიცავს.

დოკუმენტში წარმოდგენილია ის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომლითაც საანგარიშო პერიოდში ქვეყნის ცენტრალური ბანკი ხელმძღვანელობდა. ანგარიშში აგრეთვე ასახულია ეროვნული ბანკის შეფასებები ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ მიმდინარე იმ პროცესებზე, რომლებიც 2016 წლის განმავლობაში არსებით ზეგავლენას ახდენდა საქართველოს ეკონომიკის მდგომარეობასა და ეროვნული ბანკის ამოცანების შესრულებაზე.