2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია

2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ცნობილია.

შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, 2017 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების განრიგი ასეთია: 3-4 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ქართული ენა და ლიტერატურა;

6-7 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ზოგადი უნარები;

10-11 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ინგლისური ენა;

10 ივლისი (პირველი სესია) 11-ივლისი (მეორე სესია) - რუსული ენა;

10 ივლისი (მეორე სესია) - ფრანგული ენა;

11 ივლისი (პირველი სესია) - გერმანული ენა;

12 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - გეოგრაფია;

13 ივლისი (მეორე სესია) - მათემატიკა;

14 ივლისი (მეორე სესია) - ლიტერატურა;

17 ივლისი (პირველი და მეორე სესია) - ისტორია;

18 ივლისი (მეორე სესია) - ბიოლოგია;

19 ივლისი (მეორე სესია) - ქიმია;

25 ივლისი (პირველი სესია) - სამოქალაქო განათლება;

26 ივლისი (პირველი სესია) - ფიზიკა;

26 ივლისი (პირველი სესია) - სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება;

27 ივლისი (პირველი სესია) სტუდენტთა საგრანტო კონკურსი.