ელიავას ბაზრობისთვის მიყენებული ზარალის ნაწილი ”თიბისი დაზღვევის” მიერ ანაზღაურდება

ელიავას ბაზრობის ტერიტორიის ნაწილი, კერძოდ 850 კვ.მ ფართზე განლაგებული შენობა-ნაგებობები, რომელიც ეკუთვნოდა, შპს „გუჯუჯს“ ”თიბისი დაზღვევაში” იყო დაზღვეული.

”თიბისი ბანკის” ინფორმაციით, ამ დროისთვის მიმდინარეობს ზარალის შესწავლა, რის შემდეგაც დაიწყება ანაზღაურების გაცემა. ამჟამად მიმდინარეობს საგამოძიებო ექსპერტიზა, რომლის დასკვნის შემდეგაც შესაძლებელი იქნება ზარალის ზუსტი მოცულობის დადგენა.

”შპს „გუჯუჯს“, რომელიც აერთიანებდა 30-მდე მაღაზიას, დაზღვეული ჰქონდა როგორც ქონება, ისე ბიზნეს-საქმიანობის შეწყვეტის რისკიც, რაც იმედს იძლევა, რომ დაზარალებულებს მაქსიმალურად შეუმცირდებათ მიყენებული ზიანი.

შეგახსენებთ, რომ ”თიბისი დაზღვევაში” ქონების დაზღვევისას ბიზნესს შეუძლია შენობის კონსტრუქციის, რემონტის და მარაგების დაზღვევა ერთად ან ცალ-ცალკე. ასევე შესაძლებელია საქმიანობის შეფერხებისგან დაზღვევაც. ეს იმ ზარალის ანაზღაურებას გულისხმობს, რაც კომპანიას, ქონების განადგურების გამო, საქმიანობის იძულებით შეწყვეტის შედეგად შეიძლება მიადგეს”, - ნათქვამია ინფორმაციაში.