მე-2 კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა 15 484 246 ლარის უძრავ-მოძრავი ქონება დაისაკუთრეს

მიმდინარე წლის მე-2 კვარტალში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დასაკუთრებული უძრავ-მოძრავი ქონება, წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, 3 308 961 ლარით მეტია.

კერძოდ, 2017 წლის მე-2 კვარტალში მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ დასაკუთრებულმა ქონებამ 15 484 246 ლარი შეადგინა, მაშინ როცა, 2016 წლის ამავე პერიოდში ეს მონაცემი 12 175 285 ლარი იყო.