2017 წლის მე-4 კვარტალის მონაცემებით კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული ქონება 209 მლნ ლარს შეადგენს

კომერციული ბანკების მიერ დასაკუთრებული უძრავი ქონების მოცულობა ისევ იზრდება.

ბანკების ანგარიშგებების მიხედვით, 2017 წლის მე-4 კვარტალის მონაცემებით დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონების მოცულობამ 209 192 767 ლარი შეადგინა.

ყველაზე დიდი მოცულობის ქონება „საქართველოს ბანკის“ ანგარიშზე ირიცხება. 2017 წლის მე-4 კვარტლის მონაცემებით ბანკის მიერ დასაკუთრებული ქონების მოცულობა 94,9 მლნ ლარს შეადგენს. მეორე ადგილზე - 58,5 მლნ ლარით არის „თიბისი ბანკი“. სამეულში შედის „ბანკი ქართუ“, რომლიც ანგარიშზეც 31,8 მლნ ლარიც დასაკუთრებული უძრავი და მოძრავი ქონება ირიცხება.

კომერციული ბანკების Top-10 დასაკუთრებული უძრავ-მოძრავი ქონების მაჩვენებლით: (წყარო: ეროვნული ბანკი)

„საქართველოს ბანკი“ — 94 932 986 ლარი

„თიბისი ბანკი“ — 58 530 142 ლარი

„ბანკი ქართუ“ — 31 891 349 ლარი

„ვითიბი ბანკი“ — 9 621 861 ლარი

„ტერა ბანკი“ —     5 922 476 ლარი

„ბაზის ბანკი“ —    5 440 010 ლარი

„სილქ როუდ ბანკი“ — 1 159 039 ლარი

„აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი - საქართველო“ — 600 000 ლარი

„ბანკი კრედო“ — 357 866 ლარი

„ხალიკ-ბანკი საქართველო“ — 310 450 ლარი