2017 წელს პენსიისა და სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა გაიზარდა

გასულ წელს 2016 წელთან შედარებით, საქართველოში პენსიონერთა და სოციალური დახმარების მიმღებთა რაოდენობა 10.8 ათასით გაიზარდა.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2017 წელს საპენსიო და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობამ 898.1 ათასი; ხოლო 2016 წელს 887.3 ათასი შეადგინა. აქედან 732 067 ადამინი ასაკით პენსიონერი; 166 046 კი სხვადასხვა სოციალური პაკეტის მიმღები იყო.

ამასთან, აღსანიშნავია, რომ „საქსტატის“ ცნობით, 2017 წელს საქართველოში სულ რეგისტრირებული იყო 325 590 ოჯახი, საარსებო შემწეობას კი 131 502 ოჯახი იღებდა.