რა იცით მსოფლიო და ქართული ფულის შესახებ? (+ტესტი)

უცხო ქვეყანაში მოგზაურობისას თქვენ ხშირად იყენებთ იმ ქვეყნებში მიმოქცევაში არსებულ ფულს. მსოფლიოში ძალიან ბევრი ვალუტაა, თუმცა უმეტესობა ევროს დოლარსა და ეროვნულ ვალუტას ცნობს. გაიარეთ ტესტი და გამოცადეთ საკუთარი თავი რამდენად კარგად იცნობთ სხვა ქვეყნის ფულს.