ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების დაზიანება დასჯადი ხდება

ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების დაზიანება დასჯადი ხდება. ამის შესახებ ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შედის.

კერძოდ, ცვლილებათა თანახმად, 1523-ე მუხლში შედის ცვლილება, რომლის პირველი ნაწილის თანახმადაც არამარტო სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების თვითნებური გადათხრა, არამედ მათი დაზიანებაც დასჯადი ქმედება ხდება.

როგორც ცვლილებათა პროექტის განმარტებით ბარათშია აღნიშნული, ამით, უბრალოდ მოხდება სამართალდარღვევის სახის დაზუსტება, რადგან მოცემულ მუხლში დაზიანება პირდაპირ მითითებული არ იყო, რაც ხშირ შემთხვევაში პრაქტიკაში გაუგებრობას იწვევდა.

ცვლილებით აღნიშნულ დარღვევაზე იზრდება ჯარიმის ოდენობები. კერძოდ, სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების თვითნებური გადათხრა ან/და დაზიანება, სამშენებლო მასალებით მათი ჩახერგვა, გადათხრის ადგილების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის გარეშე მიტოვება ან/და უფლებამოსილი ორგანოს მიერ სამუშაოების წარმოებისთვის დადგენილი პირობების დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა ფიზიკური პირის შემთხვევაში 500 ლარიის ნაცვლად 1000 ლარით; იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 2000 ლარის ნაცვლად 3000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს.

ამასთან, ცვლილების თანახმად, მკაცრდება ზემოხსენებული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის დასაკისრებელი ჯარიმის ოდენობა „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ დამცავ ზონაშიც. კერძოდ, ფიზიკური პირის შემთხვევაში 1000 ლარიანი ჯარიმა ორმაგდება და 2000 ლარი ხდება, იურიდიული პირის შემთხვევაში კი 4000 ლარიანი ჯარიმა 6000 ლარამდე გაიზრდება.