ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამები საქართველოში

„რეფორმეტრი“ „საქსტატის“ მონაცემებზე დაყრდნობით, საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიული პროგრამების შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას.

კერძოდ, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2017 წლის მონაცემებით, პროფესიულ უმაღლეს სასწავლებლებში ჩარიცხული სტუდენტების განაწილება სპეციალობების მიხედვით შემდეგია:

ინჟინერია - 5 336 სტუდენტი; აგრარული - 2 300 სტუდენტი; ბიზნესის ადმინისტრირება - 2 151 სტუდენტი; ჯანდაცვა - 2 037 სტუდენტი; დარგთაშორისი სპეციალობები - 1 696 სტუდენტი; ხელოვნება - 1 369 სტუდენტი; სამართალი - 507 სტუდენტი; განათლება - 98 სტუდენტი; სოციალური მეცნიერებები - 84 სტუდენტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 54 სტუდენტი.