დაინტერესებულმა პირებმა ტექინსპექტირების ცენტრზე აკრედიტაციის მიღების მიზნით განაცხადი ეკონომიკის სამინისტროში  21 მაისამდე უნდა წარადგინონ

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრების შექმნა/მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღების მიზნით, კომპანიების შერჩევის პროცესში წინადადებების წარდგენის ვადები გადაიწია. ამის შესახებ  ეკონომიკის სამინისტროსა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან იუწყებიან.

„ცვლილებების თანახმად, ინსპექტირების ცენტრის შექმნა/მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში დაინტერესებული პირების მიერ განაცხადების წარდგენის ვადამ 2018 წლის 14 მაისის ნაცვლად 21 მაისამდე გადაიწია. ასევე შეიცვალა აკრედიტაციის ცენტრში აკრედიტაციის მისაღებად განაცხადის შეტანის ვადამაც - 2018 წლის 1-ელი აგვისტოდან 20 სექტემბრამდე. ხოლო შერჩევის პროცესში გამარჯვებულმა პირმა ან პირებმა აკრედიტაციის მიღების მიზნით ინსპექტირების ცენტრის შექმნა/მოწყობა და აკრედიტაციის მიღება უნდა უზრუნველყონ, არაუგვიანეს 2018 წლის 20 დეკემბრისა (ნაცვლად 2018 წლის 1 ნოემბრისა).

საქართველოს ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებული გარკვეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები, სავალდებულო პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას ექვემდებარებიან ეტაპობრივად, 2017 წლის 31 დეკემბრიდან.

საქართველოში არსებული მთლიანი საავტომობილო პარკის ინსპექტირების დაწყებისთვის, აუცილებელია, არსებული ინსპექტირების ცენტრების მობილიზება და ხელსაყრელი პირობების შექმნა ახალი ცენტრების შექმნის/მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღებისათვის, იმ რეგიონებში, რომლებშიც არსებობს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების სერვისის მიწოდების შეფერხების რისკები. წინადადებების წარმოდგენის შესახებ მოწვევით საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იწვევს ადგილობრივ და საერთაშორისო კომპანიებს ან კომპანიების ჯგუფებს - კონსორციუმებს, რათა მათ გამოხატონ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრის შექმნის/მოწყობისა და აკრედიტაციის მიღების სურვილი დადგენილი მაჩვენებლების მიხედვით“, - ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.