რომელ სფეროებში არიან დასაქმებულები ქართველები ევროპაში?

ევროკავშირის ფარგლებში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების დიდი ნაწილი დასაქმებულია. ასეთია იმ კვლევის შედეგები, რომელიც მიმდინარე წლის 20 აპრილს ასოციაციამ "ქართველები საფრანგეთში" ჩაატარა.

გამოკითხვაში მონაწილეობა ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებმა 300-მა ადამიანმა მიიღო. კითხვაზე, არიან თუ არა დასაქმებულები, გამოკითხულთა 60%-მა აღნიშნა, რომ მუდმივი ან დროებითი სამუშაო ადგილი აქვს, 40% კი სახელმწიფო დახმარებას იღებს. დასაქმებულთა დიდი ნაწილი, დაახლოებით 67% დასაქმებულია კერძო სექტორში, 15% - სახელმწიფო სამსახურში, 6%-ს გააჩნია კერძო ბიზნესი.

როგორ ცხოვრობენ თავშესაფრის მაძიებელი ქართველები ევროპაში?

გამოკითხულთა ყველაზე დიდი ნაწილი, 98 ადამიანი მომსახურების სფეროშია დასაქმებული. 15 ადამიანი - მედიცინის სფეროსა და მშენებლობაზე. ყველაზე ცოტა, 6 ადამიანი მუშაობს განათლებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების სფეროში.

გამოკითხულთა დიდი უმრავლესობა, დაახლოებით 95%, კმაყოფილი ან ნაწილობრივ კმაყოფილია მისი სამსახურით, მხოლოდ 5% უკმაყოფილობას გამოთქვამს არსებული სამსახურით.

გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ მათ უმრავლესობას, ანუ 80%-ს ევროკავშირის ცხოვრებისთვის საჭირო დოკუმენტაცია აქვს.

მათ შორის, 122 ადამიანი ქვეყანაში დროებითი ბინადრის სტატუსით ცხოვრობს, 65 - ლტოლვილის სტატუსით, 48 იმ ქვეყნის მოქალაქეა, რომელშიც ცხოვრობს, 20 მათგანი სტუდენტია, 5 კი შესაბამისი სამედიცინო დახამარების მიღების მიზნით არის უცხოეთში. გამოკითხულთაგან 33 ადამიანი ევროკავშირის ტერიტორიაზე არალეგალურად იმყოფება. 

სრულად იხილეთ