დღეიდან, ქართველი ემიგრანტები პირადობის მოწმობას უფასოდ, ხოლო პასპორტს ფასდაკლებით მიიღებენ

დღეიდან, საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები პირადობის მოწმობებს უფასოდ, ხოლო პასპორტებს ფასდაკლებით − 50 დოლარად მიიღებენ.

აქციის მიზანი 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ამომრჩეველთა სიების დახვეწა და მასში საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების უტყუარი და სანდო ბიომეტრიული მონაცემების არსებობაა.

უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეები პირადობის მოწმობების უფასოდ აღებას 3 თვის განმავლობაში შეძლებენ, ხოლო პასპორტებზე შეღავათიანი ფასი 2 თვის განმავლობაში შენარჩუნდება. აღსანიშნავია, რომ აქცია ასაკობრივ შეზღუდვას არ ითვალისწინებს და დოკუმენტების აღებას უცხოეთში მცხოვრები ნებისმიერი ასაკის საქართველოს მოქალაქე შეძლებს.